Năm 2015 Việt Nam sẽ thăng hạng vượt bậc trên bản đồ Sắc Đẹp Thế Giới . Ai trong số 4 người đẹp trên sẽ mang vương miện đầu tiên về cho Việt Nam?