thôi out dùm nhé,, thương tình thì MUO cho mẻ sash Miss Photogenic, Yoyo33