Diễm Hương đã òa khóc nức nở vì hạnh phúc khi con đầu lòng ra đời khỏe mạnh.