Người bạn thân thiết của Lý Quí Khánh - Quang Vinh cũng có mặt tại New York để ủng hộ cho show diễn.