Team 2015 sẽ làm nên chuyện: 
Phạm Thị Hương: Miss Universe 2015