Hoa hậu cùng hai người đẹp Oanh Yến, Nam Em vừa có hoạt động ý nghĩa ở tỉnh Tây Ninh.