Các thí sinh sẽ đồng diễn mở màn với trang phục ôm sát, tôn tối đa số đo 3 vòng.