Á Hậu Trương Thị May xuất hiện lộng lẫy với trang phục đỏ trong một sự kiện vào cuối tuần qua.