Cả Hoa hậu Pháp và Úc đều tự nhận là Á hậu 3 sau khi Hoa hậu Hoàn vũ 2015 đã kết thúc.