Chỉ một hành động nhỏ nhưng cũng đủ khiến nhiều người có cái nhìn khác về Hoa hậu được cho là không thân thiện.