Dù luôn cử những đại diện ưu tú nhất nhưng qua 3 lần tham gia "Asia's Next Top Model", các thí sinh của đất nước mặt trời mọc đều không đạt được kết quả như mong muốn.