Beatrce Fntoura, Miss World Brazil 2016, mới đây tiết lộ trên FB rằng thời gian cuộc thi diễn ra các thí sinh không có đủ nước và thức ăn và có vài thí sinh lên giường với thành viên BTC. Và cô ấy cũng nói rằng không có dàn BGK chấm điểm cho phần thi BWAP.