Đại diện Việt Nam còn nhận được thêm giải phụ 'Nữ hoàng du lịch toàn cầu' cho những nỗ lực từ đầu cuộc thi đến nay.